Rom Mobell tab 8 mt6582

Rom Mobell tab 8 mt6582

Rom Mobell tab 8 mt6582

PRELOADER
version: MTK_BLOADER_INFO_v12
name: preloader_mr900.bin
CPU: MT6582
CUSTOM NAME: CUST
Flash style: EMMC
Flash definitions in preloader: 1
[1]Type: Invalid CID: 000000000000000000
load adress: 0x200d00
PRELOADER END

Link rom : here

Pass : hcfone.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *