Rom Tecno Spark go 20 mt6768

Rom Tecno Spark go 20 mt6768 file stock đã flash máy treo logo sau khi flash rom máy không có bất õi nào.

Rom Tecno Spark goo 20 mt6768

Link file : here

Pass rar : hcfone.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *