Rom Itel S13 F8012 mt6580

Rom Itel S13 F8012 mt6580 file flashtool đã flash máy lỗi phần mềm và treo logo done không có bất kỳ lỗi nào.

Rom Itel S13 F8012 mt6580

Link rom : here            pass rar : hcfone.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *