Rom neoson Aphone 7 plus mt6572

Rom neoson Aphone 7 plus mt6572

Rom neoson Aphone 7 plus mt6572

CPU : 6572
NAND ID : NAND_H8BCS0UN0MCR
Device Storage : NAND
Preloader Info : zm9_ctx_p118mg_aphone_7plus_nd44_2k_b1_fl
Preloader Id’s :
FlashID[0],CID[ADBC9055540000],Name[]
FlashID[1],CID[ADBC9055560000],Name[]
FlashID[2],CID[2CBC9055560000],Name[]
FlashID[3],CID[ECBC0055540000],Name[]

Link file : here

Pass : hcfone.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *