Rom Tablet Mid d107 mt6753 main s109-mb-v5.2

Rom Tablet Mid d107 mt6753 main s109-mb-v5.2

Rom Tablet Mid d107 mt6753

PRELOADER
version: MTK_BLOADER_INFO_v20
name: preloader_y960_mt6753_66_n.bin
CPU: MT6752
CUSTOM NAME: CUST
Flash style: EMMC
Flash definitions in preloader: 1
[1]Type: Discrete DDR3 CID: 000000000000000000
load adress: 0x200d00
PRELOADER END

Link file : here

Pass: hcfone.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *