Rom samsung G532 4 files 6.0.1

Rom samsung G532 4 files 6.0.1 đã flash máy treo logo không có bất kỳ lỗi nào.

Rom samsung G532 4 files 6.0.1

Link fie : g532f

Pass rar : hcfone.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *